Po lewej stronie fragment mapy z wbitymi w nią pinezkami, na środku czerwony napis "opinie" w białej ramce na czerwonym tle, po prawej stronie, osoba robiąca notatki w zeszycie, a także białe logo UŁ w prawym górnym rogu

1 grudnia 2015 r. decyzją Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Wlodzimierza Nykiela powołano nową jednostkę ogólnoczelnianą Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ. Od momentu powołania Ośrodek stał się ważnym miejscem dyskusji na tematy azjatyckie. Comiesięczne publikacje w tym "Monitory" oraz komentarze blogowe i #Focusy zyskały na znaczeniu i stały się punktem odniesienia do dalszej dyskusji. W czasie kadencji rektora prof. Antoniego Różalskiego poszerzono zespół a także przedsięwzięto organizację szkoły letniej dla studentów z Chin "Understanding Poland". Ośrodek zyskał nową siedzibę mieszczącą się w Pałacu Biedernmanna. W czasie kadencji prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej stworzono dodatkowe warunki dla międzynarodowego rozwoju uniwersyteckiego think-tanku m.in. poprzez udział w konkursach IDUB UŁ. Pomoc ze strony władz uczelni stworzyła dobre warunki dla rozwoju Ośrodka Spraw Azjatyckich.

"Ośrodek Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego to pierwszy w Polsce uniwersytecki think-tank skupiający ekspertów w sprawach azjatyckich. Comiesięczne publikacje w istotny sposób budują zrozumienie dynamiki Azji Wschodniej a zespół Ośrodka stanowi zaplecze merytoryczne dla prowadzonych działań politycznych i biznesowych w tym regionie świata.  Poprzez realizowane projekty w międzynarodowym konsorcjum EastAsiaNet oraz Nankai University, NCN, KGHM, IDUB UŁ czy MSZ RP działania Ośrodka wpisują się w panoramę azjatyckich centrów badawczych w skali krajowej i międzynarodowej."

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

"Powołany w grudniu 2015 r. Ośrodek Spraw Azjatyckich jest organem doradczym zarówno dla władz lokalnych jak i działań łódzkich uczelni w Azji. Publikowane materiały oraz realizowane umowy potwierdzają wagę z jaką Uniwersytet Łódzki podchodzi do planowania działań w Chinach, Japonii oraz Azji Południowo-wschodniej. Ośrodek Spraw Azjatyckich traktujemy jako innowację społeczną mającą wpływ na zwiększenie efektywności działań w Azji Wschodniej."

Prof. zw. dr hab. Antoni Różalski
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego