Czerwona grafika debat azjatyckich z logami UŁ oraz innych współorganizatorów/Red graphics of Asian debates with logos of the University of Lodz and other co-organizers

KONCEPCJA PATRON-KLIENT W RELACJACH CHINY-KAMBODŻA

Podczas audycji „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego” Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ poruszyliśmy temat bieżących stosunków chińsko-kambodżańskich. Gościem audycji był dr Mateusz Chatys. W czasie rozmowy poruszono kwestie związane z charakterystyką relacji patron-klient, które wpisują się w dynamikę stosunków pomiędzy Chinami i Kambodżą. Drugim elementem rozmowy była analiza wizyty premiera Hun Sena w Pekinie z początku lutego 2023 r., a także jej potencjalnych skutków na kształt oraz przyszłość relacji dwustronnych. W ostatniej części omówiony został wpływ Kambodży na centralną rolę ASEAN w regionie, a także jej wkład w rozwój stowarzyszenia na przestrzeni 2022 r., kiedy sprawowała przewodnictwo w organizacji. Ponadto wyróżnione zostały główne wyzwania w relacjach Kambodży ze Stanami Zjednoczonymi. Partnerem programu jest Fundacja im. K. Pułaskiego a patronatem medialnym jest Radio Łódź. Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr. SONP/SP/514138/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.; nazwa projektu „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego”; kwota środków 45 665,40 zł. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie.

 

WIZYTA RAISIEGO I STOSUNKI IRAŃSKO-CHIŃSKIE

Podczas audycji „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego” Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ poruszyliśmy temat bieżących stosunków irańsko-chińskich. Gościem audycji był dr Robert Czulda. W czasie rozmowy poruszono kwestie motywacji obu stron do zacieśniania relacji oraz sukcesy jakie osiągnął Iran po wizycie Ebrahima Raisiego w Pekinie. Drugim elementem rozmowy było omówienie polityki Chin wobec Teheranu w kontekście aktywności Chin na Bliskim Wschodzie i prób godzenia współpracy z różnymi aktorami. W ostatniej części poruszono sprawy reakcji Stanów Zjednoczonych na aktywność Chin w regionie Bliskiego Wschodu oraz możliwych konsekwencji zacieśniania stosunków irańsko-chińskich. Partnerem programu jest Fundacja im. K. Pułaskiego a patronatem medialnym jest Radio Łódź. Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr. SONP/SP/514138/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.; nazwa projektu „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego”; kwota środków 45 665,40 zł. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie.

 

ZMIANY W CZECHACH I KONIEC CHIŃSKIEJ RELACYJNOŚCI

Podczas audycji „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego” Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ poruszyliśmy temat bieżących stosunków chińsko-czeskich. Gościem audycji był dr Bartosz Kowalski. Omówiono teoretyczne aspekty relacyjności w stosunkach międzynarodowych jako formuły wyjaśniającej politykę zagraniczną Chin. W dalszej części mowa była o historycznych aspektach stosunków Chińskiej Republiki Ludowej z Czechosłowacją. W ostatniej odsłonie rozmowy zwrócono uwagę na praktyczny wymiar relacyjności w dobie prezydentury M. Zemana i de facto jej krótkowzroczny charakter. Dr Bartosz Kowalski odniósł się do ostatnich zmian na politycznej scenie w Czechach oraz ich wpływu na przyszłość stosunków Pragi z Pekinem oraz Tajpej. Partnerem programu jest Fundacja im. K. Pułaskiego a patronatem medialnym jest Radio Łódź. Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr. SONP/SP/514138/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.; nazwa projektu „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego”; kwota środków 45 665,40 zł. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie.

 

POLITYCZNE TRZĘSIENIE ZIEMI W WIETNAMIE

Podczas audycji „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego” Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ poruszyliśmy temat bieżącej sytuacji w Wietnamie. Gościem audycji był dr Michał Zaręba. Omówiono bezpośrednie powody odwołania prezydenta Phuca i wicepremierów w tym skandale korupcyjne związane z firmą Viet A oraz lotami repatriacyjnymi; przyczyny wewnątrzpartyjnych roszad na szczytach władzy, czyli tworzenie przestrzeni politycznej dla wyboru nowego sekretarza w kontekście kampanii antykorupcyjnej oraz aspekt międzynarodowy wpływu rywalizacji między Waszyngtonem a Pekinem w odniesieniu do równowagi w polityce wewnętrznej Wietnamu. Partnerem programu jest Fundacja im. K. Pułaskiego a patronatem medialnym jest Radio Łódź. Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr. SONP/SP/514138/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.; nazwa projektu „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego”; kwota środków 45 665,40 zł. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie.

 

ROK 2022: POLITYKA PAŃSTW AZJI WSCHODNIEJ W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

W kolejnej „Debacie Azjatyckiej” Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ podjęto problematykę relacji między Europą Środkową i Wschodnią z państwami Azji Wschodniej w mijającym roku 2022. W debacie udział wzięli dr Bartosz Kowalski, dr Marcin Socha i dr Joanna Beczkowska zajmujący się kolejno problematyką chińską, japońską i koreańską w Ośrodku Spraw Azjatyckich UŁ. Debatę moderował prof. Dominik Mierzejewski. W trakcie rozmowy przedstawiono trzy główne elementy: strategię Chin, Japonii i Korei Południowej wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej, reakcję na agresję Rosji na Ukrainie i jej wpływ na stosunki EŚW ze wskazanymi państwami w tym również z Tajwanem, oraz elementy współpracy gospodarczej, która staje się głównym ogniwem stosunków bilateralnych. Jak zaznaczono w debacie Japonia i Korea Południowa zaktywizowały swoje działania po utworzeniu formatu Chiny-EŚW 16+1 w 2012 r. Interesującym stała się również dynamika aktywności Tajwanu co miało miejsce po 24 lutego 2022 r. Partnerem programu jest Fundacja im. K. Pułaskiego a patronatem medialnym jest Radio Łódź. Środki na realizację niniejszego projektu pochodzą z Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr. SONP/SP/514138/2021 z dnia 19 listopada 2021 r.; nazwa projektu „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego”; kwota środków 45 665,40 zł. 

SZANGHAJ W CZASIE PANDEMII COVID-19

Podczas audycji „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego” Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ poruszyliśmy temat bieżącej sytuacji w Szanghaju – miasta, które jest w całkowitym lockdownie. Gościem audycji był Michał Śliwiński, pracujący od lat w Szanghaju w firmie Mimic Group. W czasie dyskusji omówiono aktualne wydarzenia w mieście ze szczegółowym przedstawieniem sytuacji pandemicznej w różnych dzielnicach. W następnej części podjęto charakterystykę działań władz miejskich, dzielnicowych, komitetów osiedlowych i zwykłych obywateli w zakresie koordynacji działań. W ostatniej części rozmowy dyskutowano na temat możliwych skutków polityki „zero tolerancji dla COVID” i jej wpływu na stan gospodarki chińskiej i globalnej. Partnerem programu jest Fundacja im. K. Pułaskiego a patronatem medialnym jest Radio Łódź. Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr. SONP/SP/514138/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.; nazwa projektu „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego”; kwota środków 45 665,40 zł. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie.

 

RELACJE CHINY-USA PO AMERYKAŃSKIM WYCOFANIU Z AFGANISTANU

W nagraniu audycji „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego” Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ rozmawiamy na temat zmian zachodzących w regonie Azji Południowej po wycofaniu sił amerykańskich z Afganistanu. Gościem audycji była dr hab. Agnieszka Kuszewska, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracująca w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych UJ. W czasie dyskusji podjęto problematykę sytuacji po wycofaniu USA z Afganistanu zarówno w kontekście regionalnym jak i globalnym. Prof. Kuszewska mówiła o złożonych stosunkach Afganistanu i Pakistanu podkreślają zarówno elementy które pozytywnie wpływają na bilateralne relacje, wskazując wyzwania. W ostatniej części gość audycji „Debaty Azjatyckie UŁ” wskazała na rosnącą rolę Chin i agendę w okresie „post-amerykańskiego” Afganistanu. Partnerem programu jest Fundacja im. K. Pułaskiego a patronatem medialnym jest Radio Łódź. Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr. SONP/SP/514138/2021 z dnia 18.listopada 2021 r.; nazwa projektu „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego”; kwota środków 45 665,40 zł. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie.

 

KORZENIE I EWOLUCJA NACJONALIZMU W KOREI POŁUDNIOWEJ

W kolejnym nagraniu audycji „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego” Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ rozmawiamy na temat nacjonalizmu w Korei Południowej. Gościem audycji jest dr Joanna Beczkowska, koreanistka, politolożka z Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ i WSMIP UŁ. W czasie dyskusji podjęto problematykę związaną z kształtowaniem się tożsamości narodowej i nacjonalizmu na Półwyspie Koreańskim z perspektywy historycznej. Następnie dr Beczkowska omówiło zagadnienie kinematografii i jej roli w kształtowaniu świadomości narodowej Korei Południowej. Jak wskazała Japonia stała się głównym punktem odniesienia. Ostatni problem to sprawa bieżącej zmiany percepcji zagrożeń przez Koreańczyków. Zgodnie z ostatnimi badaniami to nie Korea Północna jest postrzegana jako główne zagrożenie a Chiny. Partnerem programu jest Fundacja im. K. Pułaskiego a patronatem medialnym jest Radio Łódź. Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr. SONP/SP/514138/2021 z dnia 18.listopada 2021 r.; nazwa projektu „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego”; kwota środków 45 665,40 zł. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie.

 

STRUKTURA I WYZWANIA KIEROWNICTWA KPCH PRZED XX ZJAZDEM

W nagraniu audycji „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego” Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ rozmawiamy na temat zmian w Komunistycznej Partii Chin przed XX Zjazdem. Gościem audycji była Adrian Brona, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat Diamentowego Grantu, realizujący projekt nt. elit partyjnych szczebla prowincji w grancie NCN Preludium. W czasie dyskusji podjęto problematykę ewolucji Komunistycznej Partii Chin oraz elementów wpływających na obecny kształt partii. Adrian Brona mówił również o naturze chińskiej partii, na ile jest ona dobrze zaplanowaną maszyną a na ile działa ad hoc. W dalszej części rozmowy omówiono zagadnienie centralizacji władzy przed XX Zjazdem i przetasowań partyjnych na szczeblu prowincjonalnym. Ostatni punkt rozmowy dotyczył użycia nowych technologii i zmiany sloganów partyjnych w kierunku „wspólnego dobrobytu”. Partnerem programu jest Fundacja im. K. Pułaskiego a patronatem medialnym jest Radio Łódź. Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr. SONP/SP/514138/2021 z dnia 18.listopada 2021 r.; nazwa projektu „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego”; kwota środków 45 665,40 zł. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie.

 

DEBATA AZJATYCKA: JAK CHINY WIDZĄ EUROPĘ ŚRODKOWĄ?

W drugiej "Debacie Azjatyckiej" organizowanej przez Ośrodek Spraw Azjatyckich UŁ – “Jak Chiny widzą Europę Środkową?”, prof. Bogdan Góralczyk (UW), dr Justyna Szczudlik (PISM) i dr Bartosz Kowalski (UŁ) debatują na temat percepcji i działań Chin w Europie Środkowej. Dyskusję moderuje redaktor Tomasz Sajewicz (Polskie Radio, Pekin). Tematyka poruszana w debacie dotyczyła przesłanek w działaniach chińskich w formacie 16+1, wpływu sytuacji międzynarodowej na wykorzystywanie przez Chiny relacji z Europą Środkową oraz stosunków bilateralnych. Z uwagi na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o udziale w otwarciu Olimpiady w Pekinie tematyka relacji polsko-chińskich również były tematem dyskusji. Partnerem programu jest Fundacja im. K. Pułaskiego a patronatem medialnym jest Radio Łódź. Środki na realizację niniejszego projektu pochodzą z Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr. SONP/SP/514138/2021 z dnia 19 listopada 2021 r.; nazwa projektu „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego”; kwota środków 45 665,40 zł.

NOWY GABINET KANCLERZA OLAFA SCHOLZA A SPRAWY CHIŃSKIE

W nagraniu audycji „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego” Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ rozmawiamy na temat stosunków niemiecko-chińskich. Gościem audycji była dr Joanna Ciesielska-Klikowska, adiunkt w Katedrze Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ, współpracująca z Ośrodkiem Spraw Azjatyckich. W czasie dyskusji podjęto problematykę relacji z Chińską Republiką Ludową z perspektywy nowe rządu Olafa Scholza, stosunku koalicjantów oraz kontynuacji polityki wobec Pekinu w kontekście spuścizny kanclerz Merkel. Dr Ciesielska-Klikowska mówiła również o kwestiach gospodarczych jako priorytetowych w dwustronnych relacjach, o tym że Chiny raczej nie będą na głównej agendzie UE w dobie prezydencji francuskiej i kwestiach zaangażowania samorządu gospodarczego Niemiec w rozwiązanie napięć ChRL z Litwą. W ostatniej części omówiono chińską „soft power” w odniesieniu do kontrowersji związanych z promocją książki Austa i Geigesa „Xi Jinping-najpotężniejszy człowiek na świecie”. Partnerem programu jest Fundacja im. K. Pułaskiego a patronatem medialnym jest Radio Łódź. Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr. SONP/SP/514138/2021 z dnia 18.listopada 2021 r.; nazwa projektu „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego”; kwota środków 45 665,40 zł. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie.

 

ZMIANY W WIETNAMIE PO XIII ZJEŹDZIE

W nagraniu audycji „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego” Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ rozmawiamy na temat ostatniej dynamiki w Wietnamie. Gościem audycji był dr Michał Zaręba, adiunkt w Katedrze Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ, współpracujący z Ośrodkiem Spraw Azjatyckich. W czasie dyskusji omówił historię powstanie partii komunistycznej w Wietnamie, odniósł się do relacji między Chinami a Wietnamem w kontekście adaptacji modelu chińskiego i wyróżnieniu się KPW. Interesującym wątkiem poruszonym w rozmowie były kwestie personalne po XIII Zjeździe, które wskazują na konieczność zachowania równowagi w partii. W odniesieniu do pozycji międzynarodowej – jak zauważył dr Michał Zaręba – Wietnam ma wszystkie przymioty by efektywnie balansować między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ostatni zwrot w kierunku Waszyngtonu spowodowany jest nie tyle kwestiami sporu na Morzu Południowo-chińskim ale rosnącymi wpływami Chin w Laosie i Kambodży w tym przede wszystkim w kontekście instalacji wojskowych. Partnerem programu jest Fundacja im. K. Pułaskiego a patronatem medialnym jest Radio Łódź. Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr. SONP/SP/514138/2021 z dnia 18.listopada 2021 r.; nazwa projektu „Debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego”; kwota środków 45 665,40 zł. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie.

 

TALKING CHINA #10

W TalkingChina#10 Dominik Mierzejewski odnosi się do 100-lecia Komunistycznej Partii Chin. W pierwszej części omawia zasadność adaptacji idei komunistycznej w Chinach, do których zalicza: ideologię, która miała wzmocnić Chiny na arenie międzynarodowej po upadku dynastii Qing, utopijną wizję równości negującą Konfucjanizm oraz zewnętrzną ideologię łączącą Chińczyków. W drugiej części przedstawia praktyczne przesłanki adaptacji komunizmu w czasach Mao Zedonga, Deng Xiaopinga i Xi Jinpinga. Mao widział wielkie Chiny, wielkie projektami ideologicznymi, takimi jak „wielki skok” czy „rewolucja kulturalna”, Deng wycofał ideologię do minimum politycznego zachowując leninowski model partii. Xi Jinping używając ideologii mobilizuje społeczeństwo w dobie kryzysu i ograniczającego się dostępu zasobów globalnych kapitałowych i technologicznych. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie.

 

TALKING CHINA #9

W TalkingChina#9 Dominik Mierzejewski komentuje rok 2020 w chińskiej polityce zagranicznej. Całość omawia w trzech punktach: rywalizacji narracji amerykańsko-chińskich i roli „wilczej dyplomacji”, koncepcji „wielkiego odrodzenia narodu chińskiego” i de facto nie skończonej wojny domowej między Pekinem a Tajpej oraz pośpiechu podpisywania umów wielostronnych po wyborze Joe Bidena, które miały zapewnić pierwszeństwo w promocji multilateralizmu. Całość zatem wpisuje się w szerszy kontekst kryzysu globalizacji, która jest aktualnie „pozszywana” i „wielowymiarowo” co ma istotne znaczenie dla przyszłych działań w polityce międzynarodowej. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie.

 

TALKING JAPAN #8

W kolejnym wydaniu TalkingJapan Marcin Socha podsumowuje rok 2020 w japońskiej polityce zagranicznej. Miniony rok nie przyniósł przełomu w japońskiej polityce zagranicznej. Władze w Tokio nie odnotowały osiągnąć w wielu priorytetowych obszarach, takich jak postęp w negocjacjach z Moskwą czy poprawa relacji z Pekinem i Seulem. Największym ciosem wizerunkowym okazało się jednak odwołanie Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie

.

TALKING JAPAN #7

W kolejnym wydaniu TalkingJapan Marcin Socha podsumowuje rok 2020 w polityce wewnętrznej Japonii. Najważniejszym wydarzeniem politycznym było ustąpienie premiera Abe Shinzō i namaszczenie Sekretarza Gabinetu Sugi Yoshihide na nowego szefa japońskiego rządu. Podcast analizuje także działania japońskiego rządu w walce z pandemią COVID-19, które prowadzą do spadku zaufania społecznego. Oprócz negatywnego wpływu gospodarczego pandemia zagroziła również istotnym projektom politycznym, takim jak organizacja Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie.

.

TALKINGCHINA #8

W TalkingChina#8 Dominik Mierzejewski podsumowuje rok 2020 w polityce wewnętrznej Chińskiej Republiki Ludowej. Do najważniejszych wydarzeń zalicza: rozprzestrzenianie się pandemii, anonsowanie przez centralne kierownictwo gospodarki podwójnego obiegu (dual circulation) oraz rozprawę władz z „monopolistami”. W pierwszej części Mierzejewski omawia walkę z pandemią z perspektywy zapisków pisarki Fang Fang, która diagnozuje problem braku rzetelnej informacji o wirusie. Władze w Pekinie oczekują tylko dobrych informacji – a te złe mają zostać w Chinach lokalnych. Druga kwestia to gospodarka podwójnego obiegu, która ma być antidotum na ograniczenia w dostępie do globalnych zasobów technologicznych i kapitałowych oraz dalszy rozwój gospodarczy Chin. Tu pojawi się termin „przewlekłej wojny” zaczerpnięty z pism Mao Zedonga. W ostatniej części przedstawiono rywalizację między biurokratami a „monopolistami” na przykładzie konfrontacji Jacka Ma, do niedawna guru biznesowego, którego kariera skończyła się wraz z wystąpieniem w Szanghaju. Rok 2020, rok kryzysów przyniósł redefinicję roli partii w Chinach, która w centralizacji widzi możliwość kreowania rozwoju Państwa Środka. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie

.

TALKINGCHINA #7

W TalkingChina #7 Dominik Mierzejewski analizuje sytuację w Chińskiej Republice Ludowej ostatniego miesiąca. Przedstawienie wydarzeń podzielono na trzy części: omówienie znaczenia 14 planu 5-letniego i koncepcji samowystarczalności, definiowanie sprzeczności w obecnym kontekście oraz analizie wystąpienia Jacka Ma w Szanghaju, które szeroko komentowane było przestrzeni międzynarodowej oraz samych Chinach. Z punktu widzenia rozumienia sytuacji, coraz bardziej kryzowej związanej z pandemią i rosnącą falą braku spłacania wierzytelności przez chińskie firmy, najistotniejszym jest rozumienie definiowania sprzeczności przez kierownictwo chińskie – argumentuje Mierzejewski. Zapraszamy do wysłuchania poniżej lub na stronie.