Strona tytułowa opracowania "Instrumentów Osobliwych Wyspy Szczęśliwe" w odcieniach bieli i czerwieni z logiem Uniwersytetu Łódzkiego w lewym górnym rogu oraz logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w prawym górnym rogu

 

 

 

 

Instrumentów Osobliwych Wyspy Szczęśliwe: opowieści o azjatyckich instrumentach – to tytuł serii dwunastu filmów i artykułów poświęconych azjatyckim instrumentom muzycznym, realizowanych w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci”. Komplet artykułów ukazujących się sukcesywnie na przestrzeni trzymiesięcznego okresu realizacji stypendium, tworzy e-book do darmowego pobrania. Niniejsze opracowanie popularno-naukowe, poświęcone jest dwunastu instrumentom muzycznym z Chin, Tajwanu i Japonii, na które składają się: guzheng, guqin, xiao, pipa, erhu, yehu, hulusi, yueqin, shakuhachi, koto, yakumogoto i ichigenkin.  Opowieść ta, dotyka wielu podstawowych pojęć z zakresu kultury Azji Wschodniej, m.in. estetyki erudytów chińskich, estetyki zen, charakteru chińskich świąt i tradycji, wielonarodowości Chin, czy chińskiej diaspory. Opis instrumentów nie pozbawiony jest osobistej refleksji, opartej na doświadczeniu autorki. Całość opracowania pobierz tutaj.