Na łamach Policy Papers Ośrodek Spraw Azjatyckich przedstawia różne poglądy na bieżące wydarzenia w Azji. W swoich opracowaniach koncentrujemy się przede wszystkich na sytuacji wewnętrznej Chińskiej Republiki Ludowej oraz polityce zagranicznej tego państwa. Oprócz tego nasi specjaliści analizują zaangażowanie Japonii w kwestie dotyczącej zarówno areny międzynarodowej jak i regionalne. Ponadto staramy się przybliżyć naszym czytelnikom dynamikę rozwoju sytuacji na Półwyspie Koreańskim, a także zaostrzającą się rywalizację chińsko-amerykańską w Azji Południowo-Wschodniej. Wierzymy, że analizy publikowane na łamach serii Policy Papers przyczyniają się do lepszego zrozumienia dynamisznych zmian mających miejsce we współczesnej Azji. Jednocześnie jesteśmy w stanie zaprezentować szeroki zakres różnych idei i poglądów, stanowiących doskonałą platformę do eksploracji nowych procesów zachodzących w regionie Azji Wschodniej.

Pierwsza strona opracowania CAA Papers z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Papers" a pod nim czarny tekst na białej stronie/The first page of the CAA Papers study with the red logo of the Center for Asian Affairs in the upper left corner, under which there is a red stripe with the word "CAA Papers" and black text below it on a white pageW CAA Paper Dominik Mierzejewski i Katarzyna Niemiec omawiają podstawową strategię retoryczną oraz argumenty przyjęte przez dyplomatów i polityków ChRL po napaści Rosji na Ukrainę. Argumentują, że retoryczna niejednoznaczność służy jako narzędzie do wysyłania przekazu Rosji, Stanom Zjednoczonym, Unii Europejskiej i krajowej opinii publicznej. Podczas gdy silna narracja, oskarżająca Stany Zjednoczone o wrogość i manipulację, jest głównie skierowana do krajowych odbiorców, wypowiedzi wysokich rangą decydentów są częścią polityki zagranicznej Chin. Ostra narracja krajowa, ogranicza ewentualną dyskusję o polityce Chin wobec Rosji, natomiast bliskie osobiste relacje Xi Jinpinga z Putinem wzmacniają pozycję Xi Jinpinga przed XX Zjazdem. Łagodniejsza narracja za granicą obejmuje możliwe rozwiązania i wyraża polityczną wolę do rozmów z zachodnimi partnerami. CAA Paper można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Papers z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Papers" a pod nim czarny tekst na białej stronie/The first page of the CAA Papers study with the red logo of the Center for Asian Affairs in the upper left corner, under which there is a red stripe with the word "CAA Papers" and black text below it on a white pageW CAA Paper Thomas Chan zwraca uwagę, iż od początku trwających napięć i blokady technologicznej Chin przez Zachodnie państwa, Pekin starał się zniwelować to wyzwanie, wprowadzając politykę gospodarczą „podwójnego obiegu". Jeśli się powiedzie, chińska gospodarka odejdzie od modelu zorientowanego na rynki zewnętrzne i skoncentruje się na popycie wewnętrznym i innowacjach technologicznych. Zamiast być autarkią, Pekin ma wyższe aspiracje do przewodzenia globalnej gospodarce cyfrowej i postępowi technologicznemu z własnymi standardami działania jako alternatywą w sektorze zdominowanym przez Zachód. Jednak wyzwania pozostają, ponieważ niezbędna infrastruktura, wiedza fachowa i kapitał ludzki pozostają niewystarczające. Niniejsza analiza koncentruje się na roli prowincji Guangdong w dążeniu do podwójnego obiegu technologicznego w Chinach, wizji i inicjatywach w ramach ogólnokrajowych ram rozwojowych oraz ograniczeniach występujących zarówno na poziomie prowincji, jak i na poziomie krajowym. CAA Paper można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Papers z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Papers" a pod nim czarny tekst na białej stronie/The first page of the CAA Papers study with the red logo of the Center for Asian Affairs in the upper left corner, under which there is a red stripe with the word "CAA Papers" and black text below it on a white page

 

W CAA Paper Dominik Mierzejewski i Joanna Nawrotkiewicz przedstawiają pogłębioną analizę „historycznych uchwał” (历史决议, lishi jueyi), dokumentów, które w całej historii ChRL były przyjmowane przez KC KPCh tylko trzy razy — 1945, 1981 i 2021. Niniejsze studium porównawcze ma na celu zbadanie sytuacji wewnętrznej, polityki zagranicznej oraz przedstawienie pozycji przywódców w każdej rezolucji przy użyciu metody analizy dyskursu. Autorzy argumentują, że dokumenty mają podobną strukturę oraz motywy przewodnie i chociaż ich konkluzje mogą czasem się różnić, KPCh nadal twierdzi, że stosuje te same metody ustanowione w 1945 r. — aby szukać prawdy w faktach, być w zgodzie z masami, walką i niezależnością. CAA Paper można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Papers z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Papers" a pod nim czarny tekst na białej stronie/The first page of the CAA Papers study with the red logo of the Center for Asian Affairs in the upper left corner, under which there is a red stripe with the word "CAA Papers" and black text below it on a white page

W CAA Paper Dominik Mierzejewski i Thomas Chan stwierdzają, że obecna polityka w zakresie gospodarki cyfrowej symbolizuje dwa możliwe kierunki: po pierwsze, jako narzędzie realizacji obietnicy związanej z utworzeniem gospodarki o podwójnym obiegu z ograniczoną interakcją ze światem zewnętrznym oraz przyjęcie postawy izolacjonistycznej przy egzekwowaniu ścisłej kontroli rządu nad potrzebami obywateli. Po drugie, strategia podwójnego obiegu doprowadzi również do zwiększenia międzynarodowego otwarcia Chin, najprawdopodobniej opartego na promocji chińskiej kryptowaluty oraz standardów gospodarki cyfrowej. Patrząc z perspektywy historycznej: choć Xi Jinping może podążać za strategią otwarcia Deng Xiaopinga, tym razem będzie się ona opierać na chińskich zasadach i regulacjach, w przeciwieństwie do tego z czym mieliśmy do czynienia w przeszłości, gdzie opierała się na zasadach będących częścią liberalnego porządku światowego kierowanego przez Zachód. CAA Paper można pobrać tutaj.

 

Pierwsza strona opracowania CAA Papers z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Papers" a pod nim czarny tekst na białej stronie

Waldemar Jaszczyk w CAA Paper analizuje wpływ nowych aktorów w wietnamskiej polityce wewnętrznej na relacje Hanoi z Chinami. W artykule prześledzone zostało kształtowanie się wietnamskiego społeczeństwa politycznego w następstwie reform Doi Moi, które podważyły władzę Komunistycznej Partii Wietnamu (CPV) i podstawy ustanowionego przez nią monoorganizacyjnego systemu socjalistycznego. Biorąc to za punkt wyjścia, autor analizuje wpływ presji nowych aktorów na proces decyzyjny CPV w odniesieniu do najbardziej kontrowersyjnych wewnętrznie kwestii w stosunkach chińsko-wietnamskich: chińskiej obecności gospodarczej w Wietnamie oraz sporu o Morze Południowochińskie. Z raportu wynika, że o ile w pierwszym przypadku społeczeństwu politycznemu udało się wywrzeć presję na Hanoi, by ograniczyło możliwości chińskich inwestycji w kraju, o tyle nie udało się zmusić CPV do przyjęcia bardziej agresywnego stanowiska wobec Chin w sporze o Morze Południowochińskie. CAA Paper można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Papers z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Papers" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

Dominik Mierzejewski i Waldemar Jaszczyk w CAA Paper przyglądają się bliżej relacjom między partiami komunistycznymi w stosunkach chińsko-wietnamskich. Oba rządy realizują ten sam model leninowskiej struktury władzy, jednak mimo bliskości kulturowej i geograficznej nie przekłada się to na bliskie relacje tworzące strategiczną wspólnotę ideologiczną. Artykuł bada stosunki między partiami. Są one rozumiane w kontekście wspólnoty ideologicznej, strategicznego kanału komunikacji jako środek przenikania i kształtowania opinii członków partii oraz jako mechanizm zarządzania kryzysem i opinią publiczną. Omawiając lokalne relacje międzypartyjne autor argumentuje, że kluczowym czynnikiem wpływającym na ich kształt, jest czynnik zagraniczny a mianowicie chińska waluta RMB stosowana w handlu transgranicznym. CAA Paper można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Papers z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Papers" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

W najnowszym opracowaniu Joanna Nawrotkiewicz opisuje proces i metody mobilizowania tajskich Chińczyków do występowania w roli rzeczników interesów ChRL. Diaspora chińska w Tajlandii jest jedną z największych i najstarszych społeczności zamorskich na świecie. Tajscy Chińczycy stanowią 11-14% populacji Tajlandii, a niektórzy zakładają nawet, że 40% Tajów może mieć chińskiego przodka. Te powiązania z Chinami stanowią potencjał, który KPCh chce wykorzystać, ponieważ posiadanie zwolenników poza granicami może być dla Chin korzystne. Proces ten jest realizowany przy użyciu trzech metod: angażowanie młodych ludzi w poszukiwanie swoich chińskich korzeni, oferowanie możliwości dla właścicieli firm oraz przyciąganie poprzez media, chińskie platformy społecznościowe lub ścisłą współpracę z mediami tajskimi. CAA Paper można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Papers z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Papers" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

W CAA Paper D. Mierzejewski i J. Nawrotkiewicz poruszają kwestię edukacji patriotycznej w południowochińskiej prowincji Guangdong. Argumentują, że ze względu na lokalne uwarunkowania istnieją ograniczenia kształtowaniu centralnie sponsorowanej edukacji patriotycznej. W rzeczywistości priorytetem jest manewrowanie pomiędzy promowaniem lokalnej kultury Lingnan, opisywaniem przeszłych wpływów zagranicznych, republikańskiej, demokratycznej historii i "czerwonej" kultury promującej ruch komunistyczny w Guangdongu oraz w regionie Wielkiej Zatoki z Hongkongiem i Makau. Aby zabezpieczyć swoją pozycję w Chinach, rząd w Guangzhou musi zachować bliskość kultury południowej prowincji z Chińczykami za granicą, jak również nie przesadzać w promowaniu silnych propekińskich uczuć patriotycznych. Dokument CAA można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Papers z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Papers" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

Dominik Mierzejewski i Andres Porras poruszają istotną kwestię aktywności prowincji Guangdong w ramach gospodarki podwójnego obiegu w Chinach. Definiując pojęcie „podwójnego obiegu i oddzielenia”, autorzy pokazują złożoność projektu rządu w Pekinie dotyczącego gospodarki high-tech i dekonstruują aktorów stojących za strategią podwójnego obiegu. W tym kontekście, rząd Guangdongu pozycjonuje się jako awangarda nowego etapu w rozwoju gospodarczym Chin. Dokument CAA można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Papers z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Papers" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

Marcin Socha w CAA Policy Paper omawia ostatnie zmiany w japońskich przepisach regulujących handel kryptowalutami. Z danych opublikowanych przez Japońską Agencję Usług Finansowych wynika, że przychody z handlu kryptowalutami wzrosły do 543 mld USD w 2017 roku z zaledwie 2 mln USD w 2014 roku. Przez bardzo długi czas przedstawiciele rządu i banku centralnego pozostawali sceptyczni wobec pomysłu przyznania cyfrowym walutom pełnego i legalnego statusu. Sytuacja zmieniła się, gdy Facebook ogłosił plany emisji swojej cyfrowej waluty Libra, a władze Chińskiej Republiki Ludowej przedstawiły strategię wprowadzenia cyfrowego Juana. Wygląda na to, że japońskie instytucje finansowe, naciskane przez środowiska biznesowe, nie mogą dłużej pozostawać obojętne wobec spekulacji dotyczących wprowadzenia oficjalnej waluty cyfrowej. Policy Paper można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Papers z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Papers" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

Dominik Mierzejewski w CAA Policy Paper omawia rozwój centrum sektorów prywatno-państwowych w Chinach kontynentalnych. Przedstawia wyniki ostatniego Piątego Plenum, instrukcje Xi Jinpinga i regulacje przyjęte przez Komitet Centralny w sprawie Opinii o Wzmacnianiu Pracy Zjednoczonego Frontu Gospodarki Prywatnej w Nowej Erze, a następnie analizuje zawieszenie oferty publicznej (IPO) Ant Group jako konsekwencję dyskusji o zarządzaniu narastającymi sprzecznościami w kraju. Przyglądając się z bliska procesom, autor argumentuje, że decyzje podejmowane przez regulatorów odzwierciedlają rosnące napięcia pomiędzy kręgami biurokratycznymi a prywatnymi przedsiębiorcami i wpisują się w definiowanie sprzeczności przez władze centralne. Prosimy o pobranie Policy Paper tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Papers z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Papers" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

W CAA Policy Paper Mateusz Chatys analizuje rywalizację między Chinami a Stanami Zjednoczonymi w Azji Południowo-Wschodniej przez pryzmat pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem systemów śledzenia i platformy "Safe Cities" firmy Huawei. Analizując chińską ekspansję technologiczną i amerykańską reakcję na nią, próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy polityka Waszyngtonu oparta głównie na podsycaniu obaw o potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa przez chińskie firmy technologiczne jest wystarczająco skuteczna w przypadku regionu Azji Południowo-Wschodniej. Policy Paper można pobrać tutaj.

 

W pierwszym wydaniu CAA Policy Paper Dominik Mierzejewski przygląda się strukturze wewnętrznej Chin i przekonuje, że horyzontalna konkurencja między prowincjami jest kluczowa dla zrozumienia obecnej pozycji Hongkongu. Analizując relacje horyzontalne pod parasolem rządu w Pekinie, Policy Paper odpowiada na pytania, kto stymuluje decyzje dotyczące regulacji bezpieczeństwa i czy konkurujące prowincje Guangdong, Hainan lub miasto Szanghaj mogą popchnąć rząd centralny do bardziej twardej polityki wobec Hongkongu? Policy Paper można pobrać tutaj.