Ośrodek Spraw Azjatyckich zaprasza studentów studiów licencjackich (od III roku) oraz studentów studiów magisterskich do współpracy w ramach prowadzonych staży OSA. W trakcie stażu będziecie Państwo mieli okazję  przygotowywać materiały stanowiące podstawę do publikacji OSA. Podstawowym zadaniem studentów stażystów jest kwerenda i przygotowanie materiałów związanych z aktualną sytuacją w Azji Wschodniej i Południowej.  Dodatkowo zlecane będą zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Spraw Azjatyckich. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywującego ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań badawczych kandydatki lub kandydata. Istotne znaczenie przy aplikowaniu na staż w Ośrodku Spraw Azjatyckich ma znajomość jednego z języków w regionie Azji Wschodniej oraz udokumentowany pobyt na stażu językowym w jednym z państw regionu.  Korespondencję prosimy kierować na adres osa@uni.lodz.pl.

PRAKTYKANCI

PAULINA ROGOZIECKA, praktykantka w OSA UŁ w okresie od listopada 2021 do lutego 2022, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ w dziedzinie nauk o polityce i administracji - zajmuje się polityką historyczną Japonii, absolwentka japonistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, odbyła staż językowy w Japonii, w ramach praktyk odpowiedzialna za tłumaczenia z języka japońskiego oraz przygotowywanie wpisów blogowych dotyczących polityki japońskiej.

KATARZYNA NIEMIEC, praktykantka w OSA UŁ w okresie od listopada 2021 do lutego 2022, absolwetka studiów azjatyckich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów bankowość i zarządzanie ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, studia języka chińskiego na Beijing Language and Culture University, Jilin University i National Cheng Kung University w Tainan, w ramach praktyk odpowiedzialna za tłumaczenia z języka chińskiego, współpracę w ramach publikoacji CAA Briefs i CAA Papers poświęconych zagadnieniom obrazu państw rozwijających się w chińskich mediach.

THOMAS CHAN,  praktykant w OSA UŁ w okresie od września 2021 do grudnia 2021 r.; absolwent University of New South Wales na kierunku marketing; student University of Hong Kong na kierunku stosunki międzynarodowe; prowadzi badania z zakresu relacji chińsko-amerykańskich ze szczególnym uwzględniem sytuacji na Morzu Południowochińskim; autor publikacji w ASPI Strategist i The Diplomat; w czasie praktyk odpowiedzialny za przygotowawyanie tłumaczeń z języka chińskiego na angielski; przygotowanie Policy Brief na temat rozwoju technologicznego Guangdongu w dobie COVID-19.

WALDEMAR JASZCZYK, praktyki w OSA UŁ okresie marzec-czerwiec 2021; absolwent studiów licencjackich o kierunku historia i stosunki międzynarodowe w King’s College London, student studiów drugiego stopnia na kierunku stosunków międzynarodowych w ramach podwójnego programu studiów w London School of Economics and Political Science i Uniwersytecie Pekińskim; w czasie praktyk przygotował materiały publikowane jako Policy Papers i Policy Brief z zakresu stosunków Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu z punktu widzenia współpracy wojskowej oraz percepcji społecznej.  

JOANNA NAWROTKIEWICZ, praktyki w OSA UŁ w okresie grudzień 2020-marzec 2021; studentka MISH na Uniwersytecie Warszawskim; sinolog; laureatka Diamentowego Grantu na realizację projektu "Rola chińskiej edukacji patriotycznej w aktywizacji pamięci historycznej o «stu latach narodowego upokorzenia»"; stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia za rok akademicki 2018/2019 stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) - 2018 grant Inkubatora UW; autorka publikacji na temat tożsamości chińskiej i wychowania patriotycznego w Chinach; w czasie praktyk przygotowała materiały publikowane jako Policy Papers i Policy Brief z zakresu wychowania patriotycznego w chińskich prowincjach.  

ANDRES EDUARDO PORRAS ARTEAGA, praktyki w OSA w okresie grudzień 2020-marzec 2021; student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; studia w Chinach; absolwent International Economics and Trade, South China University Of Technology w Kantonie; studia języka chińskiego na Shaanxi Normal University w Xi'anie, założyciel i właściciel Ecuadorian Association in Southern China w Kantonie;  w czasie praktyk przygotowała materiały publikowane jako Policy Papers i Policy Brief z zakresu reform gospodarczych w Chinach, dyplomacji maseczkowej w Ameryce Łacińskiej oraz rozwojue fin-tech w Chinach.  

JAVOR SAMUELS, praktyki w OSA UŁ w okresie grudzień 2020-marzec 2021; student Asian Studies na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwerstytetu Łódzkiego; absolwent Logistics and International Shipping na Caribbean Maritime University (Jamajka); lektor języka angielskiego; w czasie praktyk odpowiedzialny z korektę publikacji w języku angielskim Policy Papers i Policy Brief.  

MGR GU HONGFEI, praktykant Ośrodka Spraw Azjatyckich w okresie styczeń 2017-styczeń 2018, absolwent Uniwersytetu Macau w zakresie studiów europejskich stypendysta Institute of European Studies of Macau (IEEM); studia pierwszego stopnia ukończył w Tianjinie na uniwersytecie stosunków międzynarodowych; uczestnik międzynarodowego grantu China’s Rise and Its Implications for Sino-European Relations; w Zakładzie Azji Wschodniej przygotowuje rozprawę doktorską na temat chińskiej percepcji państw EŚW w stosunkach międzynarodowych; zainteresowania badawcze: relacje chińsko-europejskie w  kontekście stosunków Chin z państwami Europy Środkowej.

MGR KRYSTIAN KAROLAK, praktykant Ośrodka Spraw Azjatyckich w okresie wrzesień 2017-grudzień 2019, doktorant  Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie; studia III-go stopnia; przygotowuje rozprawę doktorską na temat stosunku elit politycznych do reform społecznych i gospodarczych w Japonii w latach 1953-2009; zastępca redaktora naczelnego i redaktor działu Polityka w dzienniku Japonia-Online; zainteresowania badawcze: elity polityczne w Japonii, mity polityczne i historia polityczna w relacjach chińsko-japońskich, zjawisko nacjonalizmu w japońskiej polityce oraz działania public relations podczas kampanii wyborczych w Japonii.

PIOTR KWIATKOWSKI, praktykant Ośrodka Spraw Azjatyckich w okresie wrzesień 2017-grudzień 2019, aktualnie student trzeciego roku studiów azjatyckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent programu Japanese Language Track na Uniwersytecie Kwansei Gakuin w Japonii (2019/2020); prowadzący uniwersytecką audycję radiową „Uniwersytet Łódzki na fali” w Radio Łódź (od marca 2018), oraz podcast „Cel Azja” dotyczący tematyki azjatyckiej (od marca 2020); interesuje się gospodarkami krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

SEBASTIAN MARKOWIAK, praktykant Ośrodka Spraw Azjatyckich w okresie wrzesień 2017-grudzień 2019, student III roku specjalności Asian Studies w języku angielskim; w ramach stypendium JASSO (Japan Student Services Organization) odbył roczny staż językowy (2015-2016) na uniwersytecie Josai w Japonii; zainteresowania badawcze: relacje Japonii w regionie Azji Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem teorii współzależności, współpraca polsko-japońskich instytucji kształcenia, znaczenie języka japońskiego w negocjacjach biznesowych i stosunek do języków obcych w Japonii.