WYDAWCA PUBLIKACJI:

OŚRODEK SPRAW AZJATYCKICH
Uniwersytet Łódzki

ul. Franciszkańska 1/5 (pok. 205)
91-431, Łódź
tel. 42 665 54 82
osa@uni.lodz.pl

Biuro:

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00

LOKALIZACJA OŚRODKA SPRAW AZJATYCKICH