Po lewej stronie SALA KONFERENCYJNA, na środku czerwony napis "rada programowa" w białej ramce na czerwonym tle, po prawej stronie widok na fragment dachu w azjatyckim stylu, a także białe logo UŁ w prawym górnym rogu

DR KERRY BROWN, dyrektor Lau China Institute na King’s College w Londynie; specjalizuje się w zagadnieniach polityki wewnętrznej i zagranicznej Chin współczesnych, dyrektor Sieci Badawczo-Doradczej Europa-Chiny (ECRAN) finansowanej przez Unię Europejską, analityk w Programie Azjatyckim Chatham House w Londynie; zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki i społeczeństwa współczesnych Chin, polityki zagranicznej oraz ekonomii politycznej ChRL.

KSAWERY BURSKI, honorowy członek Rady Programowej OSA; polski sinolog i dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Indonezji, Singapurze i Chinach; absolwent Instytutu Dyplomatycznego w Pekinie; od 1961 r. związany z dyplomacją Polski, w latach 1989–1991 pełnił funkcję doradcy ministra; pracownik w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego; minister pełnomocnego w ambasadzie w Pekinie; od 1995 do 1999 sprawował urząd ambasadora w Indonezji, w 1998 uzyskując akredytację również w Singapurze; w latach 2000-2004 ambasador w Chińskiej Republice; po odejściu z czynnej służby zajął się doradztwem w MSZ i współpracą z uczelniami wyższymi.

PROF. GLENN HOOKdyrektor Narodowego Centrum Badań Japońskich w Wielkiej Brytanii, dyrektor ds. badań w  White Rose East Asia Center; pracownik Centrum Badań Azji Wschodniej Uniwersytetu Sheffield; specjalizujący się badaniach polityki japońskiej w ujęciu globalnym i regionalnym oraz procesie decyzyjnym w japońskiej polityki zagranicznej; były pracownik uniwersytetów Osaka University of Foreign Studies oraz Stanford University; autor licznych publikacji w tym m.in. Japanese Business Management: Restructuring for Low Growth and Globalization (1997), Japanese Business and Management (現代日本企業 Gendai Nihon kigyō, 2005), wspólnie z Kudō Akira i Kikkawa Takeo oraz Global Governance and Japan: the Institutional Architecture (2007).

PROF. YANG LONG, dyrektor w Azjatyckim Centrum Badawczym, Szkoła Administracji Publicznej im. Zhou Enlaia, Uniwersytet Nankai, prodziekan na Wydziale Studiów Międzynarodowych (2007-2011); specjalizuje się ekonomii politycznej Chin; prowadzi badania nad polityką i rozwojem, zarządzaniem regionalnym w zachodniej myśli politycznej; autor licznych publikacji poświęconych problematyce relacji regionalnych w Azji Wschodniej.

PROF. MAŁGORZATA PIETRASIAK, profesor UŁ; absolwentka Moskiewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, specjalizuje się w zakresie problematyki stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wietnamskiej i szerzej Azji Południowo-Wschodniej, w tym integracji Azji Południowo-Wschodniej; autorka ponad 60 publikacji w tym m.in. „Problem wietnamski na forum ONZ w latach 1945-1977”.

PROF. VLADIMIR PORTYAKOV, zastępca dyrektora w Instytucie Studiów nad Dalekim Wschodem Rosyjskiej Akademii Nauk, doktor ekonomii, specjalizuje się w problematyce politycznej i gospodarczej współczesnych Chin, roli Chin w światowej polityce i gospodarce oraz relacjach chińsko-rosyjskich; były konsul w ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Pekinie.

PROF. ASH NARAIN ROY, dyrektor w Instytucie Nauk Społecznych, New Delhi; doktor w zakresie stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Jawaharlala Nehru; były wizytujący profesor w El Colegio de Mexico, Meksyk, były redaktor w Hindustan Times, uczestnik misji ONZ w Egipcie ds. Palestyny, specjalizuje się w problematyce demokracji, federalizmu i polityki zagranicznej Indii.

PROF. YAMADA MASAHIRO, profesor na Wydziale Nauk Politycznych, Szkoła Prawa i Polityki na Uniwersytecie Kwansei Gakuin. Doktor prawa na Uniwersytecie w Tsukubie. Od roku 2005 pełni obowiązki wykładowcy na uniwersytecie Kwansei Gakuin. Od roku 1993 badacz stowarzyszony z Uniwersytetem w Tsukubie. 

PROF. WANG YIZHOU, profesor w zakresie stosunków międzynarodowych specjalizujący się w chińskiej polityce zagranicznej; od 2009 prodziekan w Szkole Studiów Międzynarodowych (SIS), Uniwersytet Pekiński; były redaktor naczelny miesięcznika World Economics and Politics (1998-2008), były zastępca dyrektora w Instytucie ds. Światowej Gospodarki i Polityki (IWEP) Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie (CASS); autor licznych publikacji i monografii poświęconych teorii i praktyce chińskiej polityki zagranicznej.