Po lewej stronie otwarty laptop z wyświetlonym na ekranie białym napisem "CAA Brief", na środku czerwony napis "CAA Brief" w białej ramce na czerwonym tle, po prawej stronie globus przedstawiający Indochiny, a także białe logo UŁ w prawym górnym rogu/On the left side an open laptop with the white word "CAA Brief" displayed on the screen, in the center a red word "CAA Briefs" in a white frame on a red background, on the right side a globe showing Indochina, and a white logo of the University of Lodz in the upper right corner

Ośrodek Spraw Azjatyckich przedstawia drugą serią w języku angielskim, czyli Policy Brief. Podobnie jak w przypadku Policy Papers, głównym tematem analiz będą kwestie dotyczące szeroko rozumianych interakcji międzynarodowych w regionie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Nie zabraknie również publikacji poświęconych sytuacji wewnętrznej państw azjatyckich oraz ich implikacjach na sytuację w regionie. Głównym celem opracowań z serii Policy Brief jest krótkie i przystępne przedstawienie współczesnych zmian i procesów, które zachodzą w regionie, gdzie nasila się rywalizacja mocarstw. Nasi specjaliści w swoich analizach przedstawiają szeroki zakres różnych idei i poglądów, stanowiących doskonałą platformę do eksploracji nowych procesów zachodzących w regionie Azji Wschodniej.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie/The first page of the CAA Brief study with the red logo of the Centre for Asian Affairs in the upper left corner, under which there is a red stripe with the word "CAA Brief" and black text below it on a white page

 

W CAA Brief Bartosz Kowalski argumentuje, że chociaż korzystanie z technologii rozpoznawania twarzy Huawei w ramach systemu Safe City w Serbii napotyka przeszkody prawne, to implememnetacja systemu moposuwa się naprzód; podobnie, jak inne projekty chińskiego giganta telekomunikacyjnego w Serbii. Wdrożenie przez Huawei projektu Safe City w Belgradzie jest kolejnym sygnałem świadczącym o rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa wewnętrznego w agendzie współpracy chińsko-sersbkiej". Całe opracowanie w języku angielskim dostępne tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie/The first page of the CAA Brief study with the red logo of the Centre for Asian Affairs in the upper left corner, under which there is a red stripe with the word "CAA Brief" and black text below it on a white pageW CAA Brief Przemysław Ciborek przedstawia aktywność medialną chińskich dyplomatów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście postpandemicznym. Pierwsza część zawiera analizę wybranych publikacji i wywiadów od maja do czerwca 2021 r., których autorem jest ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Bułgarii Dong Xiaojun. Druga część poświęcona jest możliwemu wdrożeniu „chińskiego modelu zarządzania cyfrowego” w Bułgarii. Ostatnia część dotyczy opinii publicznej ChRL w Bułgarii i jej wpływu na kreowanie agendy w stosunkach dwustronnych. W opracowaniu znajduje się również stanowisko bułgarskiego dyplomaty wobec "chińskiego modelu", oceniające jego potencjalną przydatność dla rządu w Sofii. Całe opracowanie w języku angielskim dostępne tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

W CAA Brief Dominik Mierzejewski przedstawia stanowisko chińskiego rządu i mediów dotyczące aktualnego statusu Zachodu, a konkretnie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Pierwsza część dotyczy kwestii postrzegania Zachodu ze swoją koncepcją praw człowieka w Chinach kontynentalnych. W drugiej części przedstawiono bardziej szczegółową analizę wizerunku Stanów Zjednoczonych w mediach ChRL oraz oficjalnych wystąpieniach, a następnie omówiono postrzeganie Unii Europejskiej. Mierzejewski konkluduje, że ze względu na negatywne sentymenty wśród chińskiej młodzieży „pokolenia jednego dziecka”, chiński rząd, aby legitymizować swoją władzę, czuje się zobowiązany do kształtowania bardziej asertywnej narracji oraz działań w polityce zagranicznej. Całe opracowanie dostępne tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

W CAA Brief Mateusz Chatys przygląda się bliżej współpracy Chin z państwami Azji Południowo-Wschodniej w obszarze zaawansowanych technologii. Szczególny nacisk zwrócono na rozwój platform smart/safe city, które odgrywają kluczową rolę w obliczu obecnych i przyszłych wyzwań dla aglomeracji miejskich w tym regionie. Z analizy wynika, że ​​skala współpracy w tym obszarze między Chinami a Wietnamem jest niewielka. Z drugiej strony Chiny i Filipiny zainicjowały kilka projektów mających na celu rozbudowę infrastruktury cyfrowej i zaawansowanych platform, takich jak safe city. Chociaż Unia Europejska podjęła pewne inicjatywy mające na celu zwiększenie europejskiego udziału w rozwoju technologicznym państw Azji Południowo-Wschodniej, główną rolę na tym etapie odgrywają Chiny. Przykład Wietnamu pokazuje jednak, że ten trend można odwrócić. Niezbędne jest jednak zintensyfikowanie działań wielopłaszczyznowych, uwzględniających wzmocnienie relacji na poziomie samorządów. Całe opracowanie dostępne tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

W CAA Brief Joanna Beczkowska omawia rosnącą pozycję Korei Południowej w sektorze akumulatorów do pojazdów elektrycznych (EV). Korea Południowa zyskała przewagę nad Chinami i Japonią w tej szybko rozwijającej się branży dzięki wczesnym inwestycjom w Europie Wschodniej. Jednak południowokoreańscy producenci akumulatorów wciąż rywalizują z Chinami, Japonią i Europą. Ponieważ Unia Europejska planuje rozwinąć własny sektor baterii do pojazdów elektrycznych i wprowadzić przyjazne dla środowiska regulacje, Korea Południowa musi przygotować się na nowego rywala. Z drugiej strony, ten globalny wyścig o dominację w produkcji akumulatorów jest szansą dla Seulu na dalszy rozwój gospodarki i stworzenie nowej generacji akumulatorów zgodnych z regulacjami UE. Pobierz CAA Brief.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

W CAA Brief Marcin Socha opisuje inicjatywy współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Japonią w zakresie technologii cyfrowych. Oba państwa wydają się koncentrować na rozwoju projektów 5G i 6G. Ostatnie działania podjęte przez chiński rząd, który rozprawił się z handlem kryptowalutami, są wyraźnym sygnałem, że Pekin przygotowuje grunt pod wprowadzenie cyfrowego juana. W administracji Joe Bidena toczy się dyskusja, dotycząca potencjalnego zagrożenia dla globalnej dominacji dolara amerykańskiego. Jak na razie nie widać wyraźnych oznak współpracy między Japonią a Stanami Zjednoczonymi, choć kwestia wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) jest bardzo szeroko komentowana w mediach. Ostatnie wydarzenia pokazują, że gracze instytucjonalni w Japonii i Stanach Zjednoczonych postanowili w końcu przyspieszyć prace nad rozwojem badań nad CBDC. Pobierz CAA Brief.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

W CAA Brief Paulina Matera i Dominik Mierzejewski omawiają ostatnie relacje trójstronne pomiędzy Europą, Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Analiza skupia się wokół reakcji na raport WHO Global Study of the Origins of SARS CoV-2. Autorzy twierdzą, że dyplomacja amerykańska wykorzystuje swoją międzynarodową siłę mobilizacyjną, podczas gdy Unia Europejska przyjmuje bardziej pojednawczą postawę. W tym kontekście Chiny odpierają zarzuty dotyczące pochodzenia SARS-CoV 2. Niemniej jednak, reakcja na raport WHO-Chiny może być postrzegana jako katalizator, który pozwoli Unii Europejskiej odzyskać impet we wspieraniu społeczeństw obywatelskich w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Pobierz CAA Brief.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

W CAA Brief Mierzejewski i Karabassova badają postrzeganie Chin przez elity i opinię publiczną w Kazachstanie. Autorzy analizują strategiczne partnerstwo między państwami, omawiają projekt BRI i politykę narodową Nurly Zholin Kazachstanu. Ostatnia część podkreśla rosnące antychińskie nastroje wśród szerszej opinii publicznej w kraju i prezentuje sceptycyzm wobec Chin. Pobierz CAA Brief.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

W CAA Brief, Andres Porras omawia chińskie zasoby soft power w Ameryce Łacińskiej od czasu wybuchu epidemii COVID-19. Poprzez ocenę znaczenia Ameryki Łacińskiej dla Chin, artykuł próbuje wyjaśnić możliwość oddziaływania chińskiego soft power w tym regionie. Autor opisuje również krótko chińską dyplomację maseczkową i szczepionkową w regionie. Wreszcie, autor przedstawia analizę przyczyn wyjaśniających, dlaczego ostatnia pomoc Chin dla Ameryki Łacińskiej jest wynikiem długofalowych. interesów Chin w tym regionie, a nie przejawem krótkoterminowego oczyszczania wizerunku. Pobierz CAA Brief tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

W CAA Brief Dominik Mierzejewski przygląda się ostatniemu zamachowi stanu w Myanmarze z chińskiej perspektywy. Sytuacja jest bardziej złożona niż sądzi opinia publiczna i powinna być omawiana przynajmniej w trzech konkretnych kontekstach: historycznych doświadczeń z partyzantką maoistowską w Myanmarze, antychińskich nastrojów oraz problemów z zarządzaniem transgranicznym w Górnym Myanmarze. Omawiając powyższe wymiary, autor wyjaśnia złożoność polityki Chin wobec południowego sąsiada, kraju sklasyfikowanego jako 22. najbardziej niestabilne państwo na świecie według Indeksu Państw Niestabilnych (Fragile States Index). Brief CAA można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

W CAA Brief Przemysław Ciborek przygląda się bliżej możliwościom inwestycyjnym USA w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma China General Nuclear zostanie zastąpiona przez amerykański podmiot w Rumunii, zabezpieczający remont i rozbudowę elektrowni w Cernavodzie. Niemniej jednak, regulacje unijne mogą ograniczyć obecność USA w regionie, podobnie jak w przypadku Chin. Zapraszamy do pobrania CAA Brief.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

W CAA Brief Paulina Uznańska analizuje trzy szeroko dyskutowane w chińskich kręgach akademickich i politycznych tematy: powrót Chin do antyimperialistycznej retoryki, wpływ COVID-19 na międzynarodowe stanowisko Pekinu oraz potencjalne implikacje zwycięstwa Bidena w wyborach prezydenckich dla napięć chińsko-amerykańskich. Przeprowadzając analizę dyskursu w chińskich źródłach, autorka przedstawia sposób postrzegania przez Pekin ostatnich wydarzeń międzynarodowych. Tutaj można pobrać CAA Brief.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

CAA Brief porusza ważną kwestię roli edukacji patriotycznej w peryferyjnych regionach chińskiej prowincji Heilongjiang. Prowincja ta, położona w północno-wschodnich Chinach, granicząca z Rosją, jest uznawana za "przyczółek" odpowiedzialny za zarządzanie transgraniczne. W tym kontekście edukacja patriotyczna jest częścią polityki Heilongjiangu. Rząd w Harbinie musi jednak powstrzymać się od stymulowania nastrojów ksenofobicznych. Priorytetem jest utrzymanie dobrych stosunków z władzami centralnymi - przekonuje Dominik Mierzejewski. Brief CAA można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

W najnowszym CAA Brief Mateusz Chatys omawia znaczenie RCEP. Po ratyfikacji przez wszystkie kraje, będzie to największa strefa wolnego handlu na świecie. Niewątpliwie zakończenie negocjacji dotyczących RCEP jest wielkim sukcesem ASEAN, któremu udało się sfinalizować negocjacje, pomimo sztywnych ram opartych na konsensusie "ASEAN Way". Pytanie, które warto zadać brzmi, który kraj skorzysta najbardziej na nowym porozumieniu? Aby to sprawdzić, proszę pobrać CAA Brief tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

W CAA Policy Brief Ugo Armanini z Elcano Royal Institute w Madrycie przygląda się bliżej firmie Huawei jako ważnemu aktorowi w gospodarce cyfrowej Ameryki Łacińskiej i kluczowemu partnerowi w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w regionie. Zaangażowanie Huawei okazało się odporne na pandemię Covid-19, która dała jej możliwości wdrażania sztucznej inteligencji i aplikacji zdrowotnych opartych na rozwiązaniach w chmurze. Jak przekonuje autor, nawigowanie pomiędzy USA a Chinami pozostanie długoterminowym wyzwaniem dla krajów Ameryki Łacińskiej. Policy Brief można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

W najnowszym Policy Brief Joanna Beczkowska omawia ostatnie wystąpienie Xi Jinpinga z okazji 70. rocznicy udziału Chin w wojnie koreańskiej i skupia się na reakcji Korei Południowej. Pamięć o wojnie koreańskiej jest jednym z kluczowych fundamentów południowokoreańskiej tożsamości narodowej, dlatego też ostra narracja Pekinu jest postrzegana przez Seul jako potencjalne zagrożenie, któremu należy się przeciwstawić. Policy Brief można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

W CAA Policy Brief Dominik Mierzejewski odnosi się do ostatniej wizyty przewodniczącego Xi Jinpinga w Guangdong i Shenzhen. Jak czytamy w dokumencie NDRC, Shenzhen ma odegrać kluczową rolę w co najmniej dwóch krytycznych filarach: jako samodzielne miejsce do dalszego pozyskiwania funduszy oraz jako globalny hub suwerennej waluty cyfrowej. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie: jakie będą konsekwencje dla wewnętrznych, horyzontalnych relacji pomiędzy Shenzhen a innymi podmiotami oraz czy waluta cyfrowa wyprze USD z rynków globalnych. Policy Brief można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie

 

W ostatnim CAA Policy Brief, Bartosz Kowalski komentuje wizytę Yanga Jiechi w Serbii. Argumentuje, że wizyta ta wskazuje na próbę synchronizacji działań ChRL z krajami rozwijającymi się/globalnego Południa przede wszystkim w zakresie: przyspieszenia budowy infrastruktury transportowej dla chińskiego eksportu, dzielenia się metodami kontroli społecznej i wykuwania "woli ludu" - oczywiście w zgodzie z interesami Pekinu. Policy Brief można pobrać tutaj.

Pierwsza strona opracowania CAA Brief z czerwonym logiem Ośrodka Spraw Azjatyckich w lewym górnym rogu, pod którym znajduje się czerwony pasek z napisem "CAA Brief" a pod nim czarny tekst na białej stronie/The first page of the CAA Brief study with the red logo of the Centre for Asian Affairs in the upper left corner, under which there is a red stripe with the word "CAA Brief" and black text below it on a white page

 

W pierwszym numerze CAA Policy Brief Przemysław Ciborek przygląda się ekspansji sieci 5G Huawei w Europie. Amerykańska administracja stara się wyeliminować chińską firmę z rynków sojuszniczych w ramach NATO, oferując w zamian współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony opartą na wspólnych liberalnych wartościach - obszarze, w którym rząd USA ma przewagę komparatywną nad Chinami. Czy amerykańska oferta jest wystarczająca dla głodnego inwestycji regionu Europy Południowo-Wschodniej? Proszę pobrać Policy Brief tutaj.