MONITORY OSA

Ośrodek Spraw Azjatyckich (OSA) prowadzi szeroko zakrojony monitoring wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych w państwach Azji Wschodniej. W ramach podjętych działań publikujemy pięć miesięcznych periodyków Monitor Chiński, Monitor Japoński, Monitor Koreański, Monitor ASEAN oraz Monitor Chiny-Bałkany ze specjalnym komentarzem ekspertów Ośrodka. Miesięczniki te zawierają kompendium bieżących wydarzeń ze szczególnym naciskiem na aktywność tychże państw w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

BLOG/FOCUS OSA

Bieżące wydarzenia polityczne i gospodarcze są komentowane przez pracowników Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ w formie komentarzy blogowych i Focusów. Wewnętrzna sytuacja polityczna i polityka zagraniczna państw regionu Chin, Japonii i Korei omawiana jest na łamach Blog OSA, natomiast seria Focus OSA koncentruje się na krótkich komentarzach do aktywności Chin, Japonii i Korei w państwach regionu Europy Środkowej i Bałkanach oraz polityki ASEAN.

RAPORTY OSA

Zespół Ośrodka Spraw Azjatyckich przygotowuje raporty i opracowania na zlecenie władz centralnych, samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Przygotowaliśmy raporty m.in. na zlecenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Fundacji KGHM Polska Miedź. Tematyka raportów obejmowała zagadnienie inwestycji w energię fotowoltaiczną, promowanie produktów rolnych województwa łódzkiego w Chinach oraz relacji polityczno-gospodarczych Chin z państwami Europy Środkowej w wymiarze centralnym i lokalnym.

COMMENTARY

W języku angielskim publikujemy komentarze do bieżących wydarzeń politycznych i gospodarczych związanych z polityką wewnętrzną i zagraniczną Chin, Japonii i Korei Południowej oraz państw ASEAN. Staramy się omawiać aktualne wydarzenia w taki sposób, aby stanowić istotny wkład do dyskusji międzynarodowych. Te krótkie formy wypowiedzi mają za zadanie przedstawianie opinii ekspertów Ośrodka Spraw Azjatyckich szerszemu gronu odbiorców w skali międzynarodowej. Sekcja dostępna wyłącznie na angielskiej wersji strony.

CAA PAPERS

Na łamach Centre for Asian Affairs Papers (CAA Papers), Ośrodek Spraw Azjatyckich przedstawia różne poglądy na bieżące wydarzenia w Azji. W opracowaniach zespół ekspertów koncentruje się przede wszystkim na sytuacji wewnętrznej Chińskiej Republiki Ludowej oraz polityce zagranicznej tego państwa. W naszych analizach nie brakuje również tematów związanych z zaangażowaniem Japonii w kwestie dotyczące zarówno areny międzynarodowej jak i regionalnej. Ponadto staramy się przybliżyć naszym czytelnikom dynamikę rozwoju sytuacji na Półwyspie Koreańskim, a także zaostrzającą się rywalizację chińsko-amerykańską w Azji Południowo-Wschodniej. W CAA Papers prezentujemy szeroki zakres różnych idei i poglądów, stanowiących doskonałą platformę do eksploracji nowych procesów zachodzących w regionie Azji Wschodniej.

CAA BRIEFS

Centre for Asian Affairs Brief (CAA Brief) to publikacje w języku angielskim, których celem jest krótkie i przystępne przedstawienie współczesnych zmian i procesów oraz interakcji międzynarodowych, które zachodzą w regionie Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Seria CAA Brief obejmuje również analizy poświęcone politykom wewnętrznym państw azjatyckich i ich implikacjom dla sytuacji w regionie. Publikacje te stanowią także formę rekomendacji dla władz centralnych, lokalnych oraz Komisji Europejskiej.

DEBATY AZJATYCKIE

Ośrodek Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczyna nową serię krótkich dyskusji o Chinach i Japonii, zatytułowaną Talking China & Talking Japan. Za nagrania poświęcone Chinom będzie odpowiedzialny prof. Dominik Mierzejewski, natomiast o wydarzeniach związanych z Krajem Kwitnącej Wiśni opowiada dr Marcin Socha. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wysłuchania niezwykle ciekawych historii o współczesnej Azji.