Okładka raportu jest w odcieniach bieli i czerwieni, na której oprócz tytułu "Japonia wobec kryzysu humanitarnego w Ukrainie" i autorów znajdują się loga Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ oraz Centrum Studiów Migracyjnych UŁ

 

 

 

 

Celem raportu jest analiza dotychczasowych działań administracji premiera Kishidy Fumio dotyczących wsparcia dla uciekinierów wojennych z Ukrainy oraz zestawienie tych aktywności z sytuacją Ukraińców na terenie Polski, czyli kraju, który przyjął największą ich grupę. Raport obejmuje aktywność badanych podmiotów od rozpoczęcia konfliktu w Ukrainie do końca lutego 2023 roku. Dzięki identyfikacji najważniejszych potrzeb uciekinierów, organizacji pomocowych i podmiotów przyjmujących, w raporcie zostały zawarte rekomendacje dla japońskich instytucji politycznych i humanitarnych. Pobierz raport tutaj.

Okładka raportu jest w odcieniach bieli i czerwieni, na której oprócz tytułu i autora znajdują się loga Uniwersytetu Łódzkiego, Ośrodka Spraw Azjatyckich/The cover of the report is in shades of white and red, on which, in addition to the title and author, there are logos of the University of Łódź, the Centre for Asian Affairs

 

 

 

 

 

Ten tom jest zbiorem krótkich codziennych komentarzy do XX Zjazdu Komunistyczne Partii Chin. Jak wiemy, Xi Jinping umocnił władzę i ugruntował swoją wyjątkową pozycję w historii Komunistycznej Partii Chin. Jednak komentarze nie pochodzą z pierwszych stron chińskich mediów, które były zdominowane przez obrazy i słowa liderów wyższego szczebla, a głównie Xi Jinpinga. Komentarze dotyczą artykułów „Dziennika Ludowego”, które omawiały Zjazd KPCh, ale nie z wyłącznej perspektywy członków partii wyższego szczebla. Pobierz raport tutaj.

Okładka raportu jest w odcieniach bieli i czerwieni, na której oprócz tytułu i autorów znajdują się loga Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodka Spraw Azjatyckich

 

 

 

 

 

W strukturach politycznych i gospodarczych Chińskiej Republiki Ludowej zjazd Komunistycznej Partii Chin pełni istotną rolę z uwagi na kreowanie ideologicznego wymiaru zarządzania państwem oraz programowania rozwoju gospodarczego. Odpowiada także za kształtowanie się układu politycznego w kierowniczych gremiach partyjno-państwowych na kolejne pięć lat. Raport do pobrania tutaj.

Okładka raportu jest w odcieniach bieli i czerwieni, na której oprócz tytułu i autorów znajdują się loga Uniwersytetu Łódzkiego, Ośrodka Spraw Azjatyckich, Fundacji KGHM oraz przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź

 

 

 

 

 

Raport „Aktywność gospodarcza i polityczna Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej” autorstwa D. Mierzejewskiego, B. Kowalskiego i P. Ciborka, przygotowany przy wsparciu finansowym Fundacji KGHM, analizuje i omawia wymiar deklaratywny chińskiej polityki w formacie 16+1 oraz gospodarcze relacje z wybranymi państwami formatu. Raport do pobrania tutaj.

Okładka raportu jest w odcieniach bieli i czerwieni, na której oprócz tytułu i autorów znajdują się loga Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ośrodka Spraw Azjatyckich

 

 

 

 

 

Raport „Interakcje władz lokalnych w formacie 16+1. Wnioski dla Polsk” autorstwa D. Mierzejewskiego i M. Chatysa, przygotowany przy wsparciu finansowym MSZ RP, analizuje i omawia interakcje władz lokalnych między Europą Środkową a Chinami w kontekście współpracy gospodarczej i edukacyjnej. Przedstawia dokładną analizę współpracy Łodzi i Syczuanu oraz działania miasta Ningbo. Raport do pobrania tutaj.

Strona tytułowa raportu w odcieniach bieli i czerwieni z tytułem oraz logami Uniwersytetu Łódzkiego w lewym górnym roku oraz Ośrodka Spraw Azjatyckich w prawym górnym rogu

 

 

 

 

 

 

Raport „Półwysep Indochiński w obliczu rosnącej roli Chińskiej Republiki Ludowej” autorstwa M. Zaręby omawia aktualny stan stosunków między Chinami a Wietnamem. Przedstawia panoramę historyczną, rolę diaspory chińskiej oraz relacje międzynarodowe w tym w kontekście relacji Hanoi z Waszyngtonem. Ponadto wskazuje na rolę nowych technologii w odniesieniu do rosnącej pozycji ChRL na Półwyspie Indochińskim. Raport do pobrania tutaj.