Po lewej stronie fragment globusa przedstawiającego region Azji Wschodniej, na środku czerwony napis "o nas" w białej ramce na czerwonym tle, po prawej stronie, budynek z niebieską kopułą na tle nieba, a także białe logo UŁ w prawym górnym rogu

O NAS

Zespół skupiony w Ośrodku Spraw Azjatyckich UŁ to grupa specjalistów mających doświadczenie w sprawach azjatyckich. Wieloletnie doświadczenie zebrane w trakcie studiów w Chinach i Japonii, Korei Południowej i Wietnamie, następnie w trakcie pracy akademickiej i prowadzonemu doradztwu oraz tłumaczeniom w Polsce, Chinach i Japonii stanowią o podstawach pierwszego w Polsce uniwersyteckiego think-tanku zajmującego się problematyką Azji Wschodniej. Przede wszystkim wyróżnia nas znajomość języków azjatyckich: chińskiego, japońskiego, koreańskiego i wietnamskiego. Analitycy Ośrodka Spraw Azjatyckich prowadzą badania i analizy poświęcone problematyce polityki wewnętrznej i zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Półwyspu Koreańskiego oraz państw ASEAN ze szczególnym uwzględnieniem Wietnamu.

Sześć osób stojących w rzędzie na tle zabytkowych schodów/Six people standing in a row against the backdrop of historic stairs

 

INFORMATOR

Okładka foldera Ośrodka Spraw Azjatyckich z logiem Uniwersytetu Łódzkiego na tle fragmentu azjatyckiej budowli/The cover of the folder of the Centre for Asian Affairs with the logo of the University of Lodz against the background of a fragment of an Asian building

MISJA

Powołanie Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ jest związane z rosnącym znaczeniem gospodarczym i politycznym Azji oraz dynamicznie rozwijającą się współpracą i wyzwaniami Polski oraz Unii Europejskiej z partnerami azjatyckimi. Ponadto działania uniwersyteckiego think-tanku są odpowiedzią na potrzebę aktywnego uczestniczenia przez Polskę w kształtowaniu polityki UE wobec państw azjatyckich. OSA działa na rzecz wzmocnienia potencjału polskich województw, miast, instytucji otoczenia biznesu oraz polskich przedsiębiorstw w rozwoju kontaktów z regionami, miastami i biznesem w Azji.

Ponadto Ośrodek Spraw Azjatyckich działa na rzecz wzmocnienia zaplecza merytorycznego administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców współpracujących z partnerami azjatyckimi; identyfikacji i wskazywania obszarów współpracy z Azją poprzez uczestniczenie w debacie publicznej na poziomie lokalnym, ogólnopolskim oraz europejskim; realizuje granty Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, KGHM Polska Miedź; wspierania i rozwoju współpracy z Azją na poziomie obywatelskim i budowania zrozumienia społeczeństwa do rozwoju kontaktów z państwami regionu.

Misja Ośrodka Spraw Azjatyckich wpisuje się w samorządowy i obywatelski wymiar polityki zagranicznej RP oraz cele statutowe UŁ związane z działalnością na rzecz dobra powszechnego oraz wszechstronnego rozwoju kraju, miasta i regionu.
 

ZESPÓŁ

W skład zespołu Ośrodka Spraw Azjatyckich wchodzą specjaliści posiadający bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie praktyczne połączone ze znajomością języków azjatyckich. Współpracujemy z praktykami biznesu i polityki aktywnie włączającymi się w kształtowanie relacji z podmiotami azjatyckimi. Nieodzownym wsparciem OSA jest również Rada Programowa skupiająca uznanych badaczy, dyplomatów i praktyków biznesu prowadzących aktywność w Azji.

 

Zdjęcie portretowe pracownika OSA Dominika Mierzejewskiego/Portrait photo of the CAA employee Dominik Mierzejewski

 

DR HAB. DOMINIK MIERZEJEWSKI, kierownik OSA UŁ; profesor UŁ w KSA WSMiP UŁ; studia języka chińskiego na Shanghai International Studies University; staż w the Heritage Foundation w Waszyngtonie; wizytujący profesor w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie; kierownik i wykonawca grantów NCN, Horizon 2020 oraz MSZ RP; specjalizuje się w zakresie retoryki chińskiej dyplomacji, transformacji politycznej ChRL oraz roli prowincji w chińskiej polityce zagranicznej.

 

 

Zdjęcie portretowe pracownika OSA Bartosza Kowalskiego/Portrait photo of the CAA employee Bartosz Kowalski

 

DR BARTOSZ KOWALSKI, analityk w OSA UŁ; adiunkt w KSA WSMiP UŁ; doktor nauk politycznych; studia języka chińskiego na Uniwersytecie Szantuńskim w Jinanie i Shifan Daxue w Kunmingu; kierownik grantu IDUB UŁ; wykonawca w grantach badawczych NCN, MSZ RP oraz KGHM Polska Miedź; autor publikacji dotyczących problematyki chińskiej; specjalizuje się w relacjach Chin z państwami Europy Środkowo-Wschodniej oraz najnowszej historii Xinjiangu.

 

 

Zdjęcie portretowe pracownika OSA Marcina Sochy/Portrait photo of the CAA employee Marcin Socha

 

DR MARCIN SOCHA, analityk w OSA UŁ; adiunkt w KSA WSMiP UŁ; doktor nauk politycznych; studia języka japońskiego na uniwersytecie Kwansei Gakuin; stypendysta Fundacji Japońskiej; wykonawca w grantach NCN i MSZ; kierownik RODM MSZ RP; wykonawca projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii; specjalizuje się w zakresie polityki klimatycznej Japonii, zmian społecznych oraz kulturowych w Japonii oraz japońskiej polityki inwestycyjnej.

 

 

Zdjęcie portretowe pracownika OSA Joanny Beczkowskiej/Portrait photo of the CAA employee Joanna Beczkowska

 

DR JOANNA BECZKOWSKA, analityk OSA UŁ; doktor nauk politycznych; studia języka koreańskiego na Korea University w Seulu; lektor języka koreańskiego; wykonawca w projekcie RODM MSZ RP; wykonawca w grancie IDUB UŁ; autorka publikacji poświęconych kształtowaniu się koreańskiej tożsamości; specjalizuje się w problematyce tożsamości narodowej  Korei Południowej, stosunków Korei Południowej z państwami Europy Środkowej oraz relacji między koreańskich.

 

 

Zdjęcie portretowe pracownika OSA Mateusza Chatysa/Portrait photo of the CAA employee Mateusz Chatys

 

DR MATEUSZ CHATYS, analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ, doktor w zakresie nauk o polityce; studia języka chińskiego na Hainan University; stypendysta programu EU Window Chinese Government Scholarship w Chinach; koordynator zespołu wolontariuszy podczas szkoły letniej dla studentów z Chin „Understanding Poland”; wykonawca w grantach NCN, MSZ i KGHM oraz Horizon 2020; specjalizuje się w problematyce dyplomacji ekonomicznej i polityce zagranicznej Chin wobec państw ASEAN.

 

 

Zdjęcie portretowe pracownika OSA Przemysława Ciborka/Portrait photo of the CAA employee Przemysław Ciborek

 

DR PRZEMYSŁAW CIBOREK, analityk Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ, doktor w zakresie nauk o polityce; studia języka chińskiego na TUST w Tianjinie; praktykant w Ambasadzie RP w Pekinie; koordynator szkoły letniej dla studentów z Chin „Understanding Poland”; wykonawca w grantach NCN, MSZ RP oraz KGHM; staż w Sigur Center na George Washington University; prowadzi badania na temat aktywności Chin w Organizacji Narodów Zjednoczonych; specjalizuje się w problematyce stosunków polityczno-gospodarczych Chińskiej Republiki Ludowej z państwami Półwyspu Bałkańskiego. 

WSPÓŁPRACOWNICY

DR JOANNA CIESIELSKA-KLIKOWSKA, politolog i niemcoznawca, adiunkt w KSA WSMiP UŁ; stypendystka DAAD na Technische Universität Chemnitz, wykładowczyni w szkole letniej na Universität des Saarlandes w Saarbrücken; współpracuje z Otto-von-Guericke-Universität w Magdeburgu; wykonawca w granatach NCN; specjalizuje się w niemieckiej polityce zagranicznej w kontekście relacji niemiecko-chińskich oraz niemieckiego postrzegania chińskiej aktywności w Europie.

DR MICHAŁ ZARĘBA, adiunkt w KSA WSMiP UŁ; doktor nauk politycznych; studia  języka wietnamskiego na Uniwersytecie Hanoi; organizator wypraw naukowych do Azji Południowo-Wschodniej: Tajlandia, Malezja, Singapur, Indonezja; oraz do Tajlandii, Birmy/Mjanmy, Malezji i Wietnamu; wykonawca projektu RODM MSZ RP oraz organizator debat azjatyckich; specjalizuje się w zakresie hydropolityki w regionie Azji Południowo-Wschodniej oraz zmian społecznych i gospodarczych w Wietnamie.

DR ADRIAN BRONA, wykładowca w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi badania Komitetów Prowincjonalnych KPCh finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium, specjalizuje się w polityce wewnętrznej i zagranicznej ChRL.

MGR PAULINA UZNAŃSKA, sinolożka; absolwentka studiów ekonomicznych na Yenching Academy Uniwersytetu Pekińskiego; członkini zarządu Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin UW; zwyciężczyni III edycji konkursu na najlepszy przekład polsko-chiński; tłumaczka języka chińskiego; stypendystka rektora UW dla najlepszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego; staż w Ambasadzie RP w Pekinie; specjalizuje się w problematyce rozwoju społecznego i kulturalnego Chin.

MGR JOANNA NAWROTKIEWICZ, absolwentka sinologii i prawa w ramach Kolegium MISHS UW; laureatka Diamentowego Grantu; stypendystka Fundacji Rowny-Paderewski, DAAD oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; absolwentka programu TFAS w Waszyngtonie, w ramach którego studiowała na George Mason University; współpraca m.in. z National Bureau of Asian Research i Fundacją Edukacji Polsko-Chińskiej, specjalizuje się w narracjach historycznych i polityce historycznej ChRL.