OŚRODEK SPRAW AZJATYCKICH

Godło Polski
OŚRODEK SPRAW AZJATYCKICH

O Nas

Ośrodek Spraw Azjatyckich skupia profesjonalistów zajmujących się problematyką azjatycką. Misja OSA to przedkładanie realnego i obiektywnego obrazu zmian, wyzwań i sukcesów państw azjatyckich w odniesieniu do polityki polskiej, unijnej i globalnej.

Analizy

Ośrodek Spraw Azjatyckich przygotowuje analizy, raporty, rekomendacje dla instytucji państwowych szczebla centralnego i samorządowego, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców oraz szerszej opinii publicznej.  Łączymy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem zdobytym w czasie studiów i pracy w Chinach, Japonii, Korei Południowej oraz Wietnamie.

Doświadczenie

Analitycy Ośrodka Spraw Azjatyckich to grono osób mających doświadczenie w państwach azjatyckich. Od lat zajmujemy się problematyką polityczną, społeczną i gospodarczą tego regionu. Każdy z ekspertów studiował, pracował w państwach regionu i dobrze posługuje się językami: chińskim, japońskim, koreańskim i wietnamskim.

Projekty

Ośrodek Spraw Azjatyckich realizuje projekty naukowo-badawcze i komercyjne związane z analizą sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Azji. Analitycy OSA uczestniczą projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Komisję Europejską, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, KGHM Polska Miedź oraz władze samorządowe i instytucje otoczenia biznesu.

Opinie

Portret Rektor Uniwersytetu Łódzkiego/Portrait of the Rector of the University of Lodz

"Ośrodek Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego to pierwszy w Polsce uniwersytecki think-tank skupiający ekspertów w sprawach azjatyckich. Comiesięczne publikacje w istotny sposób budują zrozumienie dynamiki Azji Wschodniej a zespół Ośrodka stanowi zaplecze merytoryczne dla prowadzonych działań politycznych i biznesowych w tym regionie świata.  Poprzez realizowane projekty w międzynarodowym konsorcjum EastAsiaNet oraz Nankai University, NCN, KGHM, IDUB UŁ czy MSZ RP działania Ośrodka wpisują się w panoramę azjatyckich centrów badawczych w skali krajowej i międzynarodowej."

 

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Portret Rektor Uniwersytetu Łódzkiego/Portrait of the Rector of the University of Lodz

"不闻不若闻之, 闻之不若见之, 见之不若知之, 知之不若行之"

 

"Niesłuchanie jest gorsze od słuchania,
słuchanie nie jest tak dobre jak obserwacja,
obserwacja nie jest tak dobra jak wiedza,
wiedza nie jest tak dobra jak praktyka,
prawdziwa wiedza realizuje się w działaniu."

 

Xunzi (chiński filozof, 313-238 p.n.e.)